prometheus修改数据路径

prometheus 23333 1105℃ 0评论

启动时在命令中增加下列参数,需保证目录存在且有权限读写

–storage.tsdb.path=”/mnt/prometheus/”

完整命令如下:

./prometheus –storage.tsdb.path=”/mnt/prometheus/” &

本文链接地址: prometheus修改数据路径

转载请注明:蛋疼实验室 » prometheus修改数据路径

喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论

*

表情 签到

Hi,请填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址